LIESBETH ZOETMULDER

In beweging komen om nieuwe kansen te creëren.

In beweging komen om nieuwe kansen te creëren.

“Waar sta ik nu in mijn leven en werk en waar wil ik straks naar toe?” Deze vraag staat centraal in de coaching en supervisie die ik geef. Ik zet je in beweging door samen op weg te gaan, je ontdekt wat er werkelijk aan de hand is en je ervaart wat je zelf aan je situatie kunt veranderen.

 

Door mijn jarenlange ervaring, directe aanpak en deskundigheid kom ik snel tot de kern van wat er werkelijk speelt en ik maak daarbij gebruik van interactieve en creatieve werkvormen.

 

Ik ontmoet je graag persoonlijk, maar als het nodig is kan ik ook  e-coaching en e-supervisie aanbieden.

 

Tevens ben ik ook trainer en geef intervisie, communicatie en loopbaan training. 
Mijn ervaring als docent bij de opleiding  social work van de Hogeschool Rotterdam is hierbij goed te gebruiken. Ik werk met een grote diversiteit aan groepen op het snijvlak van zorg, welzijn, werk en onderwijs.

 

Ik ben geregistreerd bij de beroepsvereniging LVSC en volg regelmatig bijscholing voor mijn eigen ontwikkeling.

ERVARING

Intervisie, teambuilding en communicatie trainingen

Intervisie trainingen gedragswetenschappers en schoolmaatschappelijk werkers bij ROC Zadkine, agogen in de ggz bij Hogeschool Rotterdam

 

Teambuilding sociotherapeuten Rijksinrichting de Hartelborgt

 

Communicatie training studenten en docenten hogeschool Rotterdam

 

Theoretisch handboek geschreven voor mentorprojecten in Rotterdam-Zuid

Projectleider op het snijvlak van zorg, wonen, werk en onderwijs

Beleidsadviseur bij “Talent voor Rotterdam” namens Flexus Jeugdplein

 

Projectleider samenwerking jeugdzorg en Roc studenten, bij Calibris

 

Projectleider woonfoyer voor jongeren in Haaglanden, bij ROC Mondriaan

Docent Hogeschool Rotterdam instituut sociale opleiding

Coach, supervisor en e-coach voor studenten in binnen en buitenland

 

Begeleider supervisoren in opleiding

 

Ontwerper supervisieleerlijn